06/11/2010

2. Klasa dziennikarska

To wyjątkowa klasa!

Klasa dziennikarska istnieje w naszej szkole od 2006 roku. Ukończyło ją już 101 osób, czyli cztery kolejne roczniki. W klasach 1- 3 uczą się obecnie 64 osoby!

Uczniowie klas dziennikarskich mają już sporo osiągnięć na swoim koncie:

- od 6 lat wydają gazetkę szkolną „Głos Żubra”, która była nagradzana na ogólnopolskich konkursach

- od roku tworzą program telewizyjny w Oławskiej Telewizji Kablowej „Oława movie”

- organizują i przeprowadzają imprezę promocyjną „Żuberiada”, czyli Dni Otwartych Drzwi dla gimnazjalistów

- nakręcili film promujący szkołę

- kręcą etiudy filmowe

- prowadzą blogi tematyczne

- współpracują z mediami lokalnymi

Czego uczymy?

Klasa dziennikarska to nie tylko podstawy dziennikarstwa, ale także elementarna wiedza o reklamie, public relations, rzecznictwie prasowym, etyce dziennikarskiej i etyce reklamy oraz warsztaty fotograficzne i komunikacji interpersonalnej.

Uczniowie spotykają się z fachowcami z branży mediów, wyjeżdżają na warsztaty i wykłady. Tworzą gazetę szkolną „Głos Żubra”, rubrykę w  „Gazecie Powiatowej – Wiadomości Oławskie”, profil szkoły na Facebook’u i Naszej – klasie. Obecnie pracujemy nad nowym projektem – Qmamem, interaktywną gazetą internetową.

Nasze konto na portalu Facebook:

http://www.facebook.com/pages/Olawa-Poland/Zespol-Szkol-Ponadgimnazjalnych-NR-1-w-Olawie/153169951374818?ref=ts

Nasze konto na nasza-klasa.pl : http://nk.pl/profile/35940900

Innowacja
Autorką innowacji i opiekunką klas dziennikarskich jest Magdalena Maziarz. Program innowacji dostępny jest po kliknięciu linku: edukacja medialna 2012.

edukacja medialna 2013

W ramach innowacji współpracują z nami:

Jerzy Kamiński – redaktor naczelny „Gazety Powiatowej – Wiadomości Oławskie”

dr hab. Igor Borkowski – medioznawca, kierownik Podyplomowych Studiów Dziennikarstwa i Public Relations Uniwersytetu Wrocławskiego, prodziekan Wydziału Filologicznego UWr

Zbigniew Pryjda – współzałożyciel i dziennikarz Oławskiej Telewizji Kablowej

Zbigniew Kordys –  fotograf oraz nauczyciel fotografii we wrocławskich szkołach

Szymon Barabach – copywritter, pracował dla „Rozmów w tłoku”, tworzy kampanie reklamowe

Ewelina Strecker – współzałożycielka portalu informacyjnego Oława24.pl, absolwentka naszego LO

Marcin Maziarz – właściciel agencji reklamy EM oraz współtwórca TRATATA.

_________________________________________________________________________________________

Wspomagają nas dziennikarze z „Gazety Powiatowej – Wiadomości Oławskie”. Jerzy Kamiński, redaktor naczelny, przyprowadza na spotkania dziennikarzy z Europy Wschodniej. Różni nas nie tylko język, ale i kultura oraz światopogląd.

Na zdjęciu dziennikarki z Ukrainy, w środku Magdalena Maziarz i Jerzy Kamiński. (fot. K. Kurpiel)

Klasy drugie biorą udział w warsztatach radiowych. Korzystamy m.in. z oferty Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.

Warsztaty prowadził Łukasz Śmigiel (fot. K. Dymitr)

Uczniowie w studio radiowym (fot. K. Dymitr)

O działaniach uczniów klas dziennikarskich przeczytasz także w zakładkach: Głos Żubra i Żubra Okiem i wyrównywanie szans.

Kreatywne warsztaty

W klasie drugiej kładziemy nacisk na reklamę, promocje, kreatywne myslenie i planowanie komunikacji. W ramach projektu „Liderzy w kulturze” Szymon Barabach prowadzi warsztaty kreatywnego myślenia. Fot. M. Maziarz